Wanneer je een broedende kip hebt zul je dit snel merken, de kip is bijna obsessief veel op haar nest en vertoont afwijkend gedrag.  We noemen een broedende kip ook wel een broedse kip. Een broedse kip is klaar om eieren uit te broeden waar kuikens uitkomen.

Hoe herken je een broedse kip

Voor beginners kan een broedende kip eruitzien als een zieke kip. De broedsheid vraagt dan ook veel van een kip, het is zowel mentaal als fysiek uitdagend. Een broedse kip kan je herkennen aan de volgende gedrag:Broedse kip in het legnest

  • De hen maakt klokkende of klagende geluidjes
  • De hen wilt bijna niet meer van haar nest afkomen
  • Een kale buik, ze plukt zichzelf kaal zodat ze beter de eieren kan verwarmen
  • De hen zondert zich erg af van de rest en wordt territoriaal
  • Haar kleuren beginnen te verbleken en ze valt af

Een broedende kip eet bijna niet, omdat ze niet van haar nest wilt komen. Hou een oogje in het zeil dat ze zichzelf niet helemaal verhongerd.

Wanneer wordt een kip broeds?

Niet alle kippen worden tegelijkertijd broeds, maar over het algemeen zullen de hennen voor het eerst broeds worden wanneer ze 6 maanden oud zijn. Op deze leeftijd zijn de hennen nog wel te jong om kuikens te hebben, het beste is om te wachten tot ze 1 jaar oud zijn. De meeste kippen worden broeds rond het voorjaar. Sommige kippenrassen zijn vaker broeds dan andere rassen, zoals de Cochins en Zijdehoenders.

Kan een kip broeds worden zonder haan?

Een broedse kip zonder dat er een haan is, is heel normaal. Het maakt voor de hennen niet uit of er wel of geen haan in de buurt is. De broedsheid wordt veroorzaakt door de drang om eieren uit te broeden, bevrucht of onbevrucht. In de Broedgids kan je meer lezen over hoe je je hen kuikens kan laten uitbroeden.

Een broedse kip stoppen

Je kan de broedsheid stoppen, we noemen dit ook wel: de hen broeds af maken. Sommige kippen worden heel vaak broeds, wat ongewenst kan zijn aangezien het voor onrust zorgt in het hok. Er zijn een aantal manieren om een broedende kip te stoppen:

De hen meerdere keren van het nest halen

Je haalt de broedse kip van haar nest en raapt de eieren. Gaat ze daarna weer op haar nest? Herhaal deze handeling dan totdat ze stopt.

Een haan bij de broedende kip zetten

De haan zal waarschijnlijk achter de hen aan gaan, waardoor ze geen gelegenheid meer krijgt om te broeden.

Verplaats de broedende kip naar een andere ruimte

Een aparte ruimte waar geen broedgelegenheid is heeft de voorkeur. Zet daarbij een andere hen als gezelschap en je broedse kip zal waarschijnlijk snel broeds af zijn.

Een goede foktoom samenstellen is niet eenvoudig. We spreken van een foktoom wanneer de ouderdieren zo zijn samengesteld om voor een goed nageslacht te zorgen. Bij het samenstellen van een foktoom houdt je rekening met een aantal punten zoals de gezondheid, leeftijd en ras eigenschappen.

Waarom een foktoom samenstellen?

We stellen een foktoom samen als we graag specifieke eigenschappen van een dier terug willen zien in de nakomelingen. Dit komt van pas als je een fokker bent die het ras in stand wilt houden. Je kiest dan de kippen die het beste aansluiten bij de ras eigenschappen en gezond zijn en zo goede broedeieren kunnen produceren.

Waar let je op?

Bij het samenstellen van een foktoom voor kippen houdt je rekening met een aantal punten:

De ras eigenschappen

Sommige kippenrassen zijn monogaam en is het verstandig om maar één hen bij de haan te zetten. Zo voorkom je gevechten.

De leeftijd van de kippen

Het is raadzaam te wachten totdat de hennen een jaar oud zijn. Rond deze leeftijd zijn ze volwassen genoeg om kuikens uit te broeden. Hanen zijn al vruchtbaar vanaf zeven maanden.

De gezondheid van de kippen

Fok alleen met gezonde kippen zonder erfelijke ziektes. Zo houd je het raszuiver en krijg je sterke kuikens.

Hoe actief de haan is

Bij actieve hanen kun je het beste ongeveer tien hennen zetten, zodat zijn aandacht goed verdeeld wordt. Bij rustige hanen maximaal vijf hennen, zo loop je minder risico dat niet alle eieren bevrucht zijn.

Geef de haan en de hennen de tijd om aan elkaar te wennen

Hennen tolereren niet zomaar een ‘nieuwe’ haan. Laat de kippen in de wenperiode met rust en geef ze goede verzorging en voeding. Meestal duurt dit twee weken.

Wanneer stel je een foktoom samen?

In het voorjaar worden zowel de hennen en de hanen vruchtbaarder. De hennen worden dan broeds, ze zijn er klaar voor om eieren uit te broeden. Fokken in deze periode is dan ook aan te raden. De langere dagen en stijgende temperatuur bevorderen de vruchtbaarheid.

Bevruchting

Over het algemeen zijn hanen en hennen vruchtbaar tot een jaar of zes. Nadat de haan de hen betreedt, kan zijn zaad langer dan tien dagen in leven blijven. Dit houdt in dat een hen, nadat ze gescheiden is van de haan, nog minstens tien dagen lang eieren kan leggen die bevrucht zijn. Wil je meer weten over het samenstellen van foktomen? De Broedgids vertelt je alles!